Welke zorg biedt Bergweide?

Welke zorg biedt Bergweide?

Bergweide biedt verpleeghuiszorg aan ouderen met een daartoe strekkende indicatie en/of een psychogeriatrische - of somatische zorgvraag en beschikt daartoe over 125 intramurale plaatsen. Deze zorg wordt verleend vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz).  Bergweide biedt deze zorg tevens aan thuiswonende ouderen als Volledig Pakket Thuis (VPT). 
Bergweide hanteert een wachtlijst met betrekking tot haar intramurale verpleeghuiszorg op basis van indicatie en urgentie. 

Daarnaast biedt Bergweide, in haar nabije omgeving, wijkverpleging in de vorm van persoonlijke verzorging en verpleging vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Hiervoor bestaat geen wachtlijst. Wanneer u hiervan gebruik wilt maken, kunt u een afspraak maken met onze wijkverpleegkundige voor een oriënterend gesprek via telefoonnummer: 045-5741515. Deel deze pagina op: