Wij beschikken over de volgende professionele zorg. Zij staan graag voor u klaar.

De specialist ouderengeneeskunde en de verpleegkundig specialist

De specialist ouderengeneeskunde is 24 uur per dag bereikbaar. Deze specialist is uw behandelend arts ingeval u een indicatie “verblijf met behandeling” heeft. Onze specialist ouderengeneeskunde is gespecialiseerd in geriatrische aandoeningen en specifieke verschijningsvormen van ziekten en aandoeningen bij ouderen. Om voldoende op de hoogte te zijn van uw ziektegeschiedenis, vraagt hij gegevens op bij uw huisarts en eventuele andere organisaties waar u in behandeling bent geweest. Deze informatie is belangrijk voor de aan u te leveren zorg. Om gegevens te mogen uitwisselen, hebben de artsen uw toestemming nodig. De arts of andere behandelaren kunnen hiervoor uw toestemming vragen door middel van een toestemmingsformulier. Vaak krijgt u dit formulier al tijdens uw intakegesprek op de afdeling ter ondertekening aangeboden.

De verpleegkundig specialist is een verpleegkundige met een specifieke opleiding, die werkt onder toezicht van de specialist ouderengeneeskunde.

Naast de specialist ouderengeneeskunde zijn er nog diverse behandelaars aan Bergweide verbonden. Onze specialisten werken indien nodig samen. Zij kunnen wanneer dat nodig is ook terugvallen op een revalidatiearts, psychiater, neuroloog, instrumentenmaker, orthopeed, schoenmaker en hoorspecialist voor advies of hulp.

Psycholoog en gespecialiseerd HBO-verpleegkundige

Indien nodig doet de specialist ouderengeneeskunde een beroep op de deskundigheid van een psycholoog. De psycholoog onderzoekt en behandelt u en helpt onze medewerkers in de omgang met gedragsproblemen.

De gespecialiseerd HBO-verpleegkundige observeert samen met het team mogelijk onbegrepen gedrag en analyseert dit vervolgens. Vanuit zijn expertise worden oplossingen gezocht om het onze bewoners zo gerieflijk mogelijk te maken, waardoor zij zich beter in hun vel voelen.

(Geriatrie) fysiotherapeut

Onze geriatrie fysiotherapeut is gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen.

De geriatrie fysiotherapeut biedt u hulp, begeleiding en oplossingen aan. Oefentherapie is hierbij van het hoogste belang. Deze therapie is gericht op het herwinnen van mobiliteit en zelfstandigheid, of het leren omgaan met verlies daarvan. Ook begeleidt en adviseert de geriatrie fysiotherapeut familieleden en eventuele mantelzorgers over bijvoorbeeld het ziektebeeld, de behandeling, verplaatsingen, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen.

Ergotherapeut

Soms gaan dagelijkse handelingen niet meer vanzelf, bijvoorbeeld door ziekte. Dan kunt u terecht bij onze ergotherapeut. Hij gaat op zoek naar de oorzaak van uw beperking en leert u daar zo goed mogelijk mee om te gaan.

De ergotherapeut adviseert en begeleidt u bij problemen die u ondervindt bij dagelijkse bezigheden. Denk aan de zorg voor uzelf, eten, schrijven, telefoneren en zich verplaatsen. De ergotherapeut helpt u ook bij het aanvragen van diverse hulpmiddelen.

Logopedist

De logopedist biedt u en uw directe omgeving gespecialiseerde hulp bij problemen op het gebied van horen, begrijpen, spreken en slikken. Door onderzoek, therapie, advies en begeleiding probeert onze logopedist om de taal, spraak en het slikken te verbeteren.

Onze logopedist is gespecialiseerd in de behandeling van ouderen met communicatie- en slikproblemen.

Diëtist

De begeleiding van de diëtist bestaat uit het geven van informatie over een gezonde, gevarieerde en passende voeding. Ook adviezen en instructies over hoe goed, makkelijk en gezond gekookt kan worden zijn onderdeel van de begeleiding. Daarnaast geeft de diëtist informatie en instructie ten aanzien van het verbeteren van de voedingstoestand en de spiermassa.

Vaktherapie

Bergweide biedt vaktherapie als behandelonderdeel. Vaktherapie omvat muziek, dans/beweging en drama.

Muziek is een belangrijk aspect in onze zorg. Muziek is een middel om met u in contact te komen. Muziektherapie kan helpen om u uit uw isolement te halen en om emoties te verwerken. In Bergweide is een muziektherapeut werkzaam. Daarnaast worden ook dans-, bewegings-, en dramatherapie geboden.

Vaktherapie wordt ook ingezet in de palliatieve fase en heeft bewezen een mooie en waardige begeleiding te zijn voor alle betrokkenen in de laatste fase van het leven: u zelf, uw familie en het team van zorgmedewerkers. Men put hier veel steun en kracht uit in de moeilijke momenten die deze fase met zich mee brengt.

Deel deze pagina op: