Geestelijke zorg

Geestelijke zorg

De geestelijke zorg is een levend aspect in de zorg in Bergweide. Wij hebben oog voor uw eigen spiritualiteit en zingeving. Dagelijks is er een eucharistieviering of een gebedsdienst in de kapel. Er is veel aandacht voor geloofsuitingen en –rituelen.

Binnen onze zorgverlening hebben de geestelijke/levensbeschouwelijke en religieuze aspecten een duidelijke plaats. Een aantal dagactiviteiten hebben dan ook betrekking op religie en geloofsbeleving. Deze activiteiten worden begeleid door onze geestelijk verzorgers. U kunt deelnemen aan eucharistievieringen en gebedsdiensten. Als u daar behoefte aan heeft, kunt u (of uw familieleden en contactpersonen) een persoonlijk gesprek voeren met de geestelijk verzorger. Er vinden zowel individuele gesprekken als groepsgesprekken plaats over zingevingsvraagstukken.

Mocht u prijs stellen op het sacrament der zieken of de ziekenzalving, dan kunnen wij daar uiteraard voor zorgen. Iedereen die behoefte heeft aan steun en genade van dit sacrament vanwege ziekte of ouderdom, kan dit ontvangen.

Deel deze pagina op: