Bewoners & zorg

Bewoners & zorg

Om mens met de mens te zijn is menslievende zorg nodig. Een wijze van zorgen waarbinnen de ene mens de andere ontmoet en waarbij beiden hun menselijkheid kunnen ervaren. Mensen zijn zich welbewust van de overeenkomsten en verschillen in hun persoonlijke situatie, maar alle zorg moet staan in het teken van wederzijdse afhankelijkheid.

Deel deze pagina op: