Hoe wilt u wonen en zorg ontvangen?

Onze visie op zorg

Stichting Verpleeghuis Bergweide onderscheidt zich als kleinschalige, zelfstandige zorgaanbieder tussen grote zorgaanbieders in de regio dankzij haar concept van kwalitatief goede zorg, waarbij een belevingsgerichte - en menslievende werkwijze centraal staat en “gewoon wonen” wordt benadrukt.     

De kern van onze zorg is samen garant te staan voor optimale zorgkwaliteit, waarbij menslievendheid en menswaardigheid hand in hand gaan vanuit welgemeende zorgzaamheid en vakmanschap.                          

De medewerkers van Stichting Verpleeghuis Bergweide leven zich in, in datgene wat  de cliënt beweegt en fijn vindt.  “Elkaar ontmoeten van mens tot mens is daarvoor een voorwaarde”. Daarom is persoonlijk contact belangrijk in onze visie op zorg. Dit geldt tevens voor de naasten van onze bewoners; ook zij kunnen rekenen op benodigde steun en aandacht van onze kant. 

Vanuit bovengenoemde visie bestaat binnen Stichting Verpleeghuis Bergweide bijzondere aandacht voor het geestelijk welzijn van haar bewoners en wordt extra aandacht geschonken aan zingeving en spiritualiteit, hetgeen kenmerkend is voor de identiteit van Bergweide.

Deel deze pagina op: