Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) van Bergweide heeft volgens de WOR (Wet op de Ondernemingsraden) recht op negen zetels. Dit aantal is gekoppeld aan het aantal werknemers binnen Verpleeghuis Bergweide. Van deze negen zetels zijn er momenteel zeven bezet. Alle leden hebben een zittingsperiode van vier jaar, waarna ze zich herkiesbaar kunnen stellen. De OR wordt secretarieel ondersteund door een ambtelijk secretaris.

De belangrijkste taak van de OR is het vertegenwoordigen van al het personeel van Bergweide. Tijdens overlegsituaties met de Raad van Bestuur verwoorden zij de mening die volgens hen het beste aansluit bij de mening van de achterban.

Om een volwaardige gesprekspartner te zijn, geniet de OR scholing op verschillende gebieden die op dat moment actueel zijn.
De OR heeft gekozen voor een bepaalde taakverdeling om zo effectief mogelijk te kunnen functioneren. Zo zijn er diverse leden die zich in kleine commissies specifiek bezighouden met sociaal beleid, ARBO, CAO, financiële zaken, ICT, PR met betrekking tot de ondernemingsraad en strategisch beleid.  

Deel deze pagina op: