Cliëntenraad

De taak van de Cliëntenraad is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de bewoners.

De Cliëntenraad:

staat in voortdurend contact met de Raad van Bestuur.

brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de Raad van Bestuur. In bepaalde gevallen is het advies van de Cliëntenraad verzwaard, d.w.z., dat er niet van afgeweken mag worden zonder zwaarwichtige redenen, die aan de Cliëntenraad moeten worden voorgelegd.

In de Cliëntenraad kunnen mensen gekozen worden, die een zekere binding hebben met Bergweide, bijvoorbeeld omdat zij familielid of contactpersoon zijn van een van de bewoners. De Cliëntenraad komt 10 maal per jaar bij elkaar en organiseert samen met de Raad van Bestuur jaarlijks een themamiddag. De Cliëntenraad is aangesloten bij de LOC ( Landelijke Organisatie Cliëntenraden).De Cliëntenraad is een betrokken en actief orgaan.

De Cliëntenraad is nadrukkelijk geen klachtencommissie.

Onderstaand kunt u de jaarverslagen van de Cliëntenraad inzien:

2021

2020

2019

Deel deze pagina op: