Organisatie

Organisatiestructuur

De platte organisatiestructuur komt de laagdrempeligheid ten goede en houdt de communicatielijnen kort en direct.


De dagelijkse leiding en de verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken berust bij de eenhoofdige Raad van Bestuur, mevrouw Drossaert.

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de bewonerszorg ligt bij de manager zorg met onder zich vijf teamleiders, die de gang van zaken op hun afdeling bewaken. De verzorging en verpleging wordt in de directe zorg bijgestaan door de medische – paramedische dienst, geestelijke verzorging en activiteitenbegeleiding. De manager financiën & services is verantwoordelijk voor de aansturing van de facilitaire diensten.

Het organogram van Bergweide treft u hier aan. 

Deel deze pagina op: