Klachtencommissie medewerkers

De Klachtencommissie medewerkers bestaat uit 3 leden:

1 lid namens de Ondernemingsraad

1 lid namens de instelling

1 lid dat benoemd is door deze beide

De benoeming is als volgt: 1 lid wordt benoem op voordracht van Bergweide, 1 lid op voordracht van de Ondernemingsraad en 1 lid door Bergweide en de ondernemingsraad samen. Aan de leden wordt de eis gesteld dat een deskundige, onpartijdige en zorgvuldige behandeling van de klacht mogelijk moet zijn.

De klokkenluidersregeling kunt u hier inzien.

U kunt de klachtencommissie medewerkers mailen via klachtencommissiemedewerkers@verpleeghuisbergweide.nl

   


Klachtencommissie bewoners

Stichting Verpleeghuis Bergweide beschikt over een klachtenregeling, waarin de gang van zaken rondom klachten is vastgelegd. U kunt in deze regeling ook nagaan op welke wijze u een klacht kunt indienen en hoe de klachtencommissie uw klacht behandelt.

 De benoeming is als volgt

1 lid op voordracht van de Cliëntenraad

1 lid op voordracht van de Ondernemingsraad

1 lid door Stichting Verpleeghuis Bergweide

Aan de leden wordt de eis gesteld dat een deskundige, onpartijdige en zorgvuldige behandeling van de klacht mogelijk moet zijn.

De Klachtencommissie is telefonisch bereikbaar via de ambtelijk secretaris op telefoonnummer

045 - 5 74 15 15.

Per mail is de Klachtencommissie bereikbaar middels: klachtencommissie@verpleeghuisbergweide.nl

Deel deze pagina op: