Missie en visie

Missie en visie

Uitgangspunt op onze visie op zorg is de mens die in alle fasen van het leven niet alleen vrij en gelijk is, maar ook behoeftig, kwetsbaar, afhankelijk en sterfelijk. Kwetsbaarheid en afhankelijkheid zijn fundamenteel verbonden met het menszijn.

Op oudere leeftijd  en soms zelfs eerder kan deze kwetsbaarheid zulke vormen aannemen dat men afhankelijk wordt van professionele zorg. De beheersing van het eigen leven komt onder druk te staan. Dat maakt de mens kwetsbaar in zijn vrijheid en autonomie, en opent tegelijk de weg naar de ander om de bestemming in het leven te bereiken. Zonder het ontvangen en geven van zorg is geen leven mogelijk. Menszijn is om te beginnen een geschonken mogelijkheid. Elk mens zou gezien moeten worden, zich erkend mogen weten en dat maakt mensen verantwoordelijk voor elkaar.

Bergweide staat in een christelijke traditie, waarin de mens te midden van de schepping beelddrager is van God.  De standaard van wat wij goed noemen wordt afgeleid van het leven van Jezus en zijn navolgers, waarbij de niet geziene en vaak meest kwetsbare mens recht gedaan moet worden. In de belevingsgerichte, menslievende zorg bevestigen mensen in wederzijdse relatie elkaar in hun bestaan.

Chronisch zieke mensen blijven van betekenis en hebben behoefte aan zorg, ze blijven meetellen en ertoe doen, ook als er van geen vooruitgang of herstel meer sprake kan zijn.

De mens is een ondeelbare persoon in alle facetten. Daarin mag hij zich waardig weten en waardig voelen en gerespecteerd worden.

Wij onderscheiden vier pijlers in de zorg die Bergweide biedt, die in gemeenschappelijkheid van zorg de bewoner bijstaan:

bewoners en zorg,

huis en leefomgeving,

collega’s en werksfeer,

leiding en regels

Samen willen wij garant staan voor een optimale kwaliteit van zorg.

Menslievendheid en menswaardigheid gaan hand in hand, vanuit welgemeende zorgzaamheid en vakmanschap.

Zo zult u Bergweide ontmoeten, in wederkerige relaties die wij met elkaar willen aangaan.

Deel deze pagina op: