Tevredenheidsonderzoek 2018

Bewoners

Eind 2018 heeft Stichting Verpleeghuis Bergweide een cliënttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. Uit het onderzoek is gebleken dat bewoners en hun naasten, en cliënten, heel tevreden zijn over de zorgverlening en wonen binnen Bergweide.

De resultaten van het onderzoek voor de afdelingen psycho-geriatrie, somatiek en thuiszorg treft u hier aan.

Ook is de zgn. aanbevelingsvraag aan de bewoners en hun naasten en de cliënten gesteld. De hierdoor behaalde NPS-score treft u tevens in de rapportage aan.

Wij zullen ons in de toekomst blijven inspannen om onze bewoners en cliënten een goede woon- en leefomgeving te blijven geven.

Medewerkers

Eind 2018 heeft er binnen Bergweide een medewerkerstevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. De resultaten van dit onderzoek treft u hier aan. Uit de resultaten blijkt dat medewerkers graag werken bij Bergweide.

Uiteraard blijven we ons ook in de toekomst inzetten voor een prettige werkomgeving voor onze medewerkers.

Deel deze pagina op: