Tevredenheidsonderzoek 2017

In november 2017 heeft de Raad van Bestuur van Stichting Verpleeghuis Bergweide de NPS gemeten bij de intramurale bewoners en hun contactpersonen (afdelingen Somatiek en Psycho-geriatrie). Op deze vraag is een respons van 53,37% gekomen.

De Net Promoter Score wordt berekend als het verschil tussen het percentage Promotors (degenen die een 9 of een 10 hebben gegeven) en Criticasters (degenen die een 5 of een 6 hebben gegeven). De NPS zelf wordt niet uitgedrukt als een percentage maar als een absoluut getal, dat zich ergens tussen -100 en + 100 bevindt. Een positieve NPS (>0) wordt meestal als goed beschouwd.

Stichting Verpleeghuis Bergweide heeft bij deze NPS-uitvraag een score behaald van + 45,58.

Vrijwilligers

Wij vinden het belangrijk dat onze vrijwilligers tevreden zijn. Hun inzet en enthousiasme is van grote waarde voor onze bewoners.

Eind 2017 hebben wij een enquête laten uitgaan naar onze vrijwilligers. De uitslag van deze enquête treft u hier aan. De resultaten hebben wij samen met de vrijwilligers besproken. Voor de aandachtspunten zoeken we gezamenlijk naar een oplossing.

Deel deze pagina op: