Ethische commissie

De doelstelling is om de ethische bewustwording van de medewerkers in hun dagelijks werk te bevorderen. De commissie kan gevraagd en ongevraagd advies geven. 

De ethische commissie adviseert over ethische vraagstukken m.b.t. de zorg voor onze bewoners. De commissie werkt aan de hand van casuïstiek die door de medewerkers wordt aangeleverd. In de ethische commissie hebben onder meer de specialist ouderenzorg, een geestelijk verzorger, een geestelijke en een extern deskundige zitting. 

Deel deze pagina op: