Kwaliteit & veiligheid

Kwaliteit & veiligheid

Stichting Verpleeghuis Bergweide werkt permanent aan de verbetering van kwaliteit en veiligheid en wil dit uitdragen in certificeringen en kwaliteitsmetingen.

   

Certificeringen

Wij waarborgen de kwaliteit door een kwaliteitmanagementsysteem te hanteren volgens de norm van het kwaliteitscertificatieschema HKZ en het cliënt- en patiëntveiligheidscertificatieschema van HKZ. Bergweide is in het bezit van beide certificaten.


Tijdens de audits voor de verlenging van het kwaliteitscertifikaat vond de auditor dat Bergweide een bijzonder huis is, bijzonder in de benaderingswijze naar onze bewoners toe. Bijzonder ook in het enthousiasme en de betrokkenheid die hij heeft geproefd. De auditor heeft vastgesteld dat de medewerkers erg zijn gefocust op de veiligheid van de bewoners, en niet alleen op de fysieke veiligheid, maar ook op de psychische en sociale veiligheid: waar voelt een bewoner zich goed bij? Voelt hij er zich toe doen? Is het leven voor hem de moeite waard? Dit is kortom de belevingsgerichte zorg die wij geven. Volgens de auditor is dit een van de sterke punten van Bergweide. Veiligheid in alle facetten wordt organisatiebreed gedragen. Iedereen in de organisatie is zich bewust hoe belangrijk een veilige leef- en werkomgeving is. Bergweide gaat in het streven naar veiligheid verder dan de normen van het certificatieschema voorschrijven. Veiligheid in gebouwen, materialen en bedrijfsvoering maken ons inziens eveneens deel uit van een veilige omgeving.

   

Kwaliteitsmetingen

Stichting Verpleeghuis Bergweide voert jaarlijks kwaliteitsmetingen uit. Bergweide scoort op een aantal indicatoren beter dan het landelijk gemiddelde o.a. minder valincidenten, minder medicijnincidenten, lagere toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen, zinvolle dagbesteding, bejegening van de bewoners, maaltijden en beschikbaarheid en kwaliteit van het personeel.

Wij voeren ook jaarlijks interne audits en interne kwaliteitsmetingen uit, conform de eisen die vanuit de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) worden gesteld. De interne audits spitsen zich met name toe op hygiëne- en infectiepreventie, medicatie en veiligheid.

De resultaten van deze interne audits en kwaliteitsmetingen kunt u terugvinden op de website van Zorgkaart Nederland www.zorgkaartnederland.nl

Begin 2019 heeft een externe audit plaatsgevonden. De resultaten van de audit geven aan dat Stichting Verpleeghuis Bergweide voldoet aan de eisen gesteld in de Managementsysteem normen:

- HKZ Norm Verpleeghuizen & Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties: 2015

- HKZ Norm Algemeen Organisatiedeel rubrieken 4 t/m 9: 2015

- HKZ Norm Cliënt-/Patiëntveiligheid: 2015

Hiermee voldoet Stichting Verpleeghuis Bergweide eveneens aan de eisen gesteld in de norm: ISO 9001:2015

Dit certificaat is geldig voor de volgende scope: Het bieden van zorg aan mensen met een verpleeghuisindicatie voor psychogeriatrie en/of somatiek en extramurale zorg in de vorm van geclusterde VPT en wijkverpleging en is geldig tot 3 april 2022.

Deel deze pagina op: