In zorg nemen

In zorg nemen

Opname of in zorg nemen is pas mogelijk als het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) een indicatie heeft afgegeven. Uw huisarts kan u daar meer over vertellen.

Wij stellen u graag in de gelegenheid om met uw familie van te voren een bezoek te brengen aan Bergweide. Indien U informatie wenst over Bergweide en/of een rondleiding zou willen krijgen, kunt U contact met ons opnemen via info@verpleeghuisbergweide.nl of telefoonnummer 045-5741515.

Kort voor de opname brengt de teamleider samen met een lid van het team van de huiskamer een huisbezoek aan de toekomstige bewoner om kennis te maken.

Om de opname zo goed mogelijk te laten verlopen, is dat teamlid de eerste dagen na de opname aanwezig. Kennismaking met overige disciplines verloopt geleidelijk om de bewoner rust te bieden zodat hij kan wennen aan zijn nieuwe leefomgeving. In overleg met de teamleider kan de bewoner eigen spullen meenemen waardoor het thuisgevoel bevorderd wordt.

Wij hanteren een zorgleveringsovereenkomst, waarin de rechten en plichten die de bewoner en Bergweide ten opzichte van elkaar hebben, zijn vastgelegd.

Voor iedere bewoner en cliënt wordt een individueel zorgplan opgesteld. Hierin worden de zorgafspraken vastgelegd. Het zorgplan wordt vastgesteld met alle betrokken disciplines in een multidisciplinair overleg (MDO). De bewoner en/of diens vertegenwoordiger wordt uitgenodigd deel te nemen aan het MDO. Wij vinden dat deze inbreng van wezenlijk belang is om de bewoner of cliënt te leren kennen en de zorg op zijn individuele behoefte te kunnen afstemmen.

Deel deze pagina op: