Daarom Bergweide

Daarom Bergweide

Het begint allemaal met goede zorg en een aangenaam woonklimaat. De zorg die Verpleeghuis Bergweide levert is kwalitatief goed, met een persoonlijke benadering, gecombineerd met warmte, geborgenheid en aandacht.

Onze medewerkers doen hun werk met liefde en zorgzaamheid. Door goed te kijken en te luisteren naar de wensen van onze bewoners en cliënten, leveren we zoveel mogelijk zorg op maat. Maar minstens zo belangrijk is het dat zij zich bij ons thuis voelen. Wij kunnen dit realiseren omdat Bergweide een zelfstandige kleinschalige gemeenschap is. Er is bewust gekozen voor een platte organisatiestructuur om zoveel mogelijk handen aan het bed te bieden.

In Bergweide wordt elke dag vers gekookt. Dat is mogelijk omdat wij over een eigen keuken beschikken. De maaltijd wordt direct na het bereiden geserveerd in de huiskamers. Het eten wordt opgediend in dekschalen, in een huiselijke en gezellige sfeer.


Samen met de bewoners worden de tafels gedekt met een tafellaken, mooi porselein, bestek en glaswerk. Op verzoek wordt een glas wijn of bier bij het eten geserveerd. Er wordt zoveel mogelijk ingespeeld op de wensen van de individuele bewoners.

In Stichting Verpleeghuis Bergweide wordt aan de passiviteiten van het dagelijkse leven (PDL) verdieping gegeven. Het stimuleren van de bewoners om hun beperkte zelfstandigheid in de algemene dagelijkse levensverrichtingen(ADL) zolang mogelijk te blijven behouden is belangrijk, maar we hechten er vanuit onze zorgvisie ook waarde aan om behaaglijkheid en gerieflijkheid te bieden. Vanuit de PDL zoeken wij naar mogelijkheden om de bewoner comfort te bieden.

De geestelijke zorg is een levend aspect in de zorg in Bergweide. Wij hebben oog voor de eigen spiritualiteit en zingeving van de bewoner en de cliënt. Dagelijks is er een eucharistieviering of een gebedsdienst in de kapel. Er is veel aandacht voor geloofsuitingen en – rituelen.

De leefomgeving sluit aan bij de belevingswereld van de bewoner. Hij mag zich zelf zijn. Door te wonen in kleine zelfstandige leefgemeenschappen willen wij het thuisgevoel naderbij brengen. De bewoner bepaalt het ritme van de dag. Bergweide respecteert het zelfbeschikkingsrecht van de bewoner en cliënt in hoge mate. Zijn autonomie is de basis van waaruit wij belevingsgerichte zorg geven.

Het huis biedt veiligheid en geborgenheid. Bergweide is sinds 2008 gecertificeerd volgens de kwaliteitsnorm van HKZ en sinds 2013 volgens de veiligheidsnorm van HKZ.

Deel deze pagina op: