Organisatie

Organisatie

Bergweide is gelegen in Heerlen Parkstad Limburg. Bergweide is een zelfstandig verpleeghuis dat 24-uurs zorg biedt aan mensen met een zorgzwaartepakket voor verblijfszorg voor dementie en somatiek. Bergweide biedt ook extramurale zorg in de vorm van Volledig Pakket Thuis (VPT) en thuiszorg. Op de somatische afdeling wonen mensen met een (chronische) lichamelijke zorgvraag. Op de psychogeriatrische afdelingen wonen mensen met een dementiële zorgvraag. Mensen die in de directe omgeving van Bergweide thuis wonen, met een geïndiceerde zorgvraag, kunnen een beroep doen op de extramurale zorg van Bergweide in de vorm van VPT of thuiszorg.

Onze psychogeriatrische bewoners wonen op de afdelingen Klaproos, Korenbloem, Margriet en Anemoon. Onze somatische bewoners wonen eveneens op afdeling Anemoon. 

   

Mensen hebben menslievende zorg nodig

Bergweide kan huisvesting, verzorging en verpleging bieden die past bij de beleving van de bewoner. Het accent in de zorg ligt op het geven van belevingsgerichte en menslievende zorg in een kleinschalige woon-leefomgeving. De zorg staat in het teken “een persoon mogen zijn met een eigen levensverhaal”. Het gaat om ontmoetingen ,waarin de mens – zorgverlener en zorgontvanger- zich als mens vindt en hervindt. De algemeen christelijke levensbeschouwing is erbij het uitgangspunt.

Deel deze pagina op: