Aanvullende maatregelen m.b.t. Corona virus

Geachte mevrouw, geachte heer,

Gezien de ontwikkelingen rondom het Corona-virus en de maatregelen die vanuit de overheid worden voorschreven, willen wij u graag informeren over de richtlijnen die wij per heden binnen Bergweide hebben opgesteld:

  • Vanuit onze visie zijn wij van mening dat onze bewoners zo normaal mogelijk kunnen leven, en zo min mogelijk beperkingen ervaren. Dit betekent dat wij de gebruikelijke interne activiteiten als de verenigingen laten doorgaan. Activiteiten waar externen bij betrokken zijn, worden per direct afgelast.
  • De uit-eten activiteiten van de afdeling vinden niet in het restaurant plaats, maar op de eigen afdeling zonder gasten.
  • Het restaurant blijft vooralsnog open.
  • Wij reduceren het bezoek van externe partijen zo veel als mogelijk.
  • De MDO’s gaan tot nader order niet door. Bovendien gaan onze medewerkers niet meer naar externe overleggen.
  • In de loop van volgende week zullen wij u nader informeren over de geplande jubileumfeesten.
  • Wij verzoeken u uw bezoek aan uw naaste in ons verpleeghuis zoveel mogelijk te beperken en vragen  u dit af te stemmen met uw andere familieleden/ naasten.
  • Bent u verkouden, hoest u of heeft u koorts, dan vragen wij u dringend om niet op bezoek te komen.

Op directieniveau worden besluiten genomen. Het is van groot belang om deze regels in acht te nemen. Zo kunnen wij er samen aan bijdragen dat de gevolgen van de pandemie voor onze bewoners en medewerkers beperkt worden.

Wij gaan er van uit dat u deze informatie doorspeelt aan uw andere naasten die op bezoek wensen te komen.

« Terug naar het overzicht
Deel deze pagina op: